• Thông dụng

  Tire, get tired, get weary.
  Leo núi nhược cả người
  It is tiring to climb a mountain.
  Spend much energy.
  Làm cho xong việc ấy còn nhược
  One has still to spend energy to get that job finished;I will take muck more energy to finish that job.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X