• Thông dụng

  Revise silently, try to memorize.
  Nhẩm bài học
  To try to memorize one's lesson.
  Whisper, say under one's breath.
  Học nhẩm bài cho khỏi ồn
  To learn one's lesson under one's breath in order not to make any noise.
  (thông tục) Pocket.
  Nhắm mắt món tiền lời của ai
  to pocket someone's profit.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X