• Thông dụng

  Spit.
  Nhổ nước bọt
  To spit [saliva].
  Nhổ vào mặt ai
  To spit in (someone's) face, to spit at (someone's).
  Pull up, pull out, extract.
  Nhổ mạ
  To pull up rice seedlings.
  Nhổ lông
  To pull out a hair.
  Nhổ đinh
  To pull out (draw) a nail.
  Nhổ răng
  To pull out (extract) a tooth.
  Nhổ cỏ cả rễ
  To root up, to root out.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X