• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  surface temperature
  nhiệt độ bề mặt biên
  boundary surface temperature
  nhiệt độ bề mặt dầu
  oil surface temperature
  nhiệt độ bề mặt nước biển
  sea surface temperature
  nhiệt độ bề mặt phía ngoài
  external surface temperature
  nhiệt độ bề mặt phía ngoài
  outside surface temperature
  nhiệt độ bề mặt đóng băng
  frost surface temperature

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X