• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  octet

  Giải thích VN: khối dữ liệu kích thước chính xác 8 [[bit. ]]

  kiểu chuỗi octet
  octet-string type

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X