• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  radar triangulation

  Giải thích VN: Quá trình định vị một mục tiêu sử dụng hai trạm rađa riêng biệt tạo với mục tiêu một tam [[giác. ]]

  Giải thích EN: The process of locating a target using two separate radar stations to form a triangle with the target.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X