• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  Hengstebeck approximation

  Giải thích VN: Một kỹ thuật tính toán nhằm ước lượng độ phân bố của các thành tố phụ trong các sản phẩm từ các ống chiết [[xuất. ]]

  Giải thích EN: A calculation technique for estimating the distribution of non-key components in products from distillation columns.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X