• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  Raschig process

  Giải thích VN: Phương pháp sản xuất phenol C6H5OH bằng sự thủy phân cloruabenzen C6H5Cl, dùng clo trong axit HCl để khử trùng benzen trong môi trường không [[khí. ]]

  Giải thích EN: A process for producing phenol by the hydrolysis of chlorobenzene, produced by the chlorination of benzene with hydrochloric acid and air.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X