• Điện tử & viễn thông

  Nghĩa chuyên ngành

  quadrature phase

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  quadrature
  sai số pha vuông góc
  quadrature error
  sự khóa đồng pha vuông góc
  locked in-phase quadrature
  thành phần pha vuông góc
  quadrature component
  tín hiệu pha vuông góc
  quadrature signal

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X