• Thông dụng

  Động từ.

  To fade.
  vải này không bao giờ phai màu
  this material will never fade
  To lose fragrance.
  hương phai
  the scent has lost its fragrance.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bulkhead
  fade
  được bảo đảm không phai
  guaranteed not to fade
  plank
  cánh phai
  stop plank
  phai đỉnh đập
  stop plank
  tấm phai
  stop plank
  stop plank
  fade
  được bảo đảm không phai
  guaranteed not to fade
  liability
  phải đóng thuế
  liability to duty
  must
  need
  right
  yes

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X