• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  phenyl salicylate

  Giải thích VN: C6H4(OH)CO2C6H5, este kết tinh sử dụng để làm chất ổn định trong cộng nghệ chất dẻo làm [[thuốc. ]]

  Giải thích EN: C6H4(OH)CO2C6H5, a crystalline ester that is used as a stabilizer in plastics and medicines. Also, SALOL.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X