• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  drier
  phin sấy bằng rây phân tử
  molecular sieve drier
  phin sấy phía cao áp
  high-side drier
  phin sấy phía hạ áp
  low-side drier
  phin sấy đường hút
  suction line drier
  dryer
  filter cartridge

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X