• Thông dụng

  Động từ
  to dry

  Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  failure

  Điện

  Nghĩa chuyên ngành

  dehumidify

  Giải thích VN: Khử ẩm cho không khí, khử hơi nước cho không [[khí. ]]

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bake
  baking

  Giải thích VN: Công đoạn dùng nhiệt tác động vào lớp màng thuốc trên tấm phim (ảnh) để đẩy nhanh quá trình bốc hơi các chất làm loãng đẩy nhanh phản ứng của các thành phần kết dính, tạo ra tấm phim trùng hợp [[cứng. ]]

  Giải thích EN: A process in which heat applied to fresh paint films accelerates the evaporation time of its thinners and enhances the reaction of its binder components, resulting in a hard polymeric film. Also, STOVING.

  burning
  cure
  dry
  drying
  fire
  heat
  kiln
  kiln-dry
  cane
  reed
  rush

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  stalk
  desiccate
  fire

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X