• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  catalytic polymerization

  Giải thích VN: Việc sử dụng chất xúc tác nhằm chuyển các phân tử trọng lượng nhỏ sang các chuỗi phân tử trọng lượng lớn [[hơn. ]]

  Giải thích EN: The use of catalysts to convert low-molecular-weight molecules into polymer molecules of higher molecular weight.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X