• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  procedure
  process
  sự tăng cường các quá trình (công nghệ)
  process intensification
  process cycle
  process engineering
  process industry
  production cycle
  production process
  routing

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  process
  quá trình công nghệ nấu bia
  brewing process
  đồ quá trình công nghệ
  process (flow) chart

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X