• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  iron (ore) deposit
  iron ore
  quặng sắt chứa titan
  titanium iron ore
  quặng sắt nâu
  brown iron ore
  quặng sắt titan
  titanic iron ore
  quặng sắt trứng
  oolithic iron ore
  quặng sắt vôi
  calcareous iron ore
  quặng sắt đen
  black iron ore
  quặng sắt đỏ
  red iron ore
  iron-ore cement
  ironstone
  quặng sắt hình kim
  needle ironstone
  quặng sắt sét
  clay ironstone
  quặng sắt sét dải
  clay band ironstone
  pig iron

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X