• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  city planning
  hệ thống (quy hoạch đô thị) bàn cờ
  rectangular system of city planning
  municipal planning
  town planning
  cục quy hoạch đô thị
  town planning department
  quy hoạch (đô thị) phân tán
  broken-type pattern town planning
  quy hoạch (đô thị) tự do
  free-pattern town planning
  tài liệu khí hậu để quy hoạch đô thị
  climatic condition evaluation for town planning
  Tổng Cục Quy Hoạch Đô Thị
  General Town Planning Department
  urban planning

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  town hall
  town planning

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X