• Thông dụng

  In the end, at last.
  Thảo luận mãi rút cục vẫn không thông
  They had a lengthy discussion, but in the end they were not convinced.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X