• Thông dụng

  Dripping saliva.
  Lấy khăn tay lau rớt dãi cho em
  To wipe the baby's dripping saliva with a handkerchief.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X