• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  electronically agile radar

  Giải thích VN: Loại rađa trên không trong đó các tia từ mạng ăngten đồng bộ thay đổi hình dạng hướng theo tốc độ điện [[tử. ]]

  Giải thích EN: An airborne radar in which the beam from phased array antennae changes shape and direction according to electronic speeds.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X