• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  concrete floor
  bản sàn tông cốt thép
  reinforced concrete floor slab
  sàn tông cốt thép
  armoured concrete floor
  sàn tông cốt thép
  reinforced concrete floor
  sàn tông ứng suất trước
  prestressed concrete floor
  sàn tông đổ tại chỗ
  in-situ concrete floor
  sàn tông đúc sẵn
  precast concrete floor

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X