• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  double floor

  Giải thích VN: Trong một tòa nhà nhiều tầng, việc sử dụng các dầm liên kết trong sàn để đỡ các dầm trần phía dưới các dầm sàn phía [[trên. ]]

  Giải thích EN: In a multistory building, the use of binding joists in a floor to support the ceiling joists below and the floor joists above.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  dual platform
  framed floor

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X