• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  vacuum mat

  Giải thích VN: Một sàng lọc với bơm chân không đằng sau của , sử dụng trong đổ tông nhằm tạo ra tông chân [[không. ]]

  Giải thích EN: A linen-filter screen with a vacuum pump behind it; used in a concrete form to produce vacuum concrete.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X