• Thông dụng

  To have good eyesight,be seen sighted
  ông cụ còn sáng mắt lắm
  The old man still has a good eyesight
  To have eye opened, to realize, to find out
  Anh sáng mắt ra chưa
  Have you realized anything?

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X