• Điện tử & viễn thông

  Nghĩa chuyên ngành

  Sub Carrier (SC)

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  subcarrier

  Giải thích VN: Sóng mang dùng để biến điệu một sóng mang [[khác. ]]

  pha sóng mang phụ
  subcarrier phase
  sóng mang phụ MF
  FM subcarrier
  sự khóa sóng mang phụ
  subcarrier lock
  độ dịch sóng mang phụ
  subcarrier offset

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X