• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  cetane number

  Giải thích VN: Tỷ lệ hydrocarbon lỏng trong một hỗn hợp hydrocarbon lỏng (số lượng hydrocarbon lỏng 100) hệ số đánh lửa giống như nhiên liệu đang được [[thử. ]]

  Giải thích EN: The percentage of cetane in a mixture of cetane (cetanenumber 100) and 1-methylnaphthalene (cetanenumber 0) that has the same ignition factor as the fuel being tested.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X