• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  percentage log

  Giải thích VN: Một sổ ghi chép trong đó tỷ lệ của mỗi loại đá được tìm thấy trong mẫu cắt được ghi lại đánh [[dấu. ]]

  Giải thích EN: A record in which the percentage of each type of rock found in a sample of cuttings is noted and plotted.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X