• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  figure
  numbering
  sự đánh số liên tiếp
  consecutive numbering
  sự đánh số mở
  open numbering
  sự đánh số thang đo
  scale numbering
  sự đánh số trang tự động
  automatic page numbering
  sự đánh số trình tự
  sequence numbering
  sự đánh số tự động
  automatic numbering
  sự đánh số tuần tự
  sequence numbering
  numeration

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  notation
  numbering

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X