• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  laying of pipes
  pipe jacking
  pipe laying
  sự đặt đường ống bằng ép vào đất
  pipe laying by pressing into soil
  sự đặt đường ống dưới lớp đất đắp
  pipe laying in earth fill
  sự đặt đường ống xuyên
  service pipe laying
  piping

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X