• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bonding
  fastening
  sự cố định bằng dây căng
  fastening with rope braces
  sự cố định vẹt
  sleeper fastening
  fixation
  sự cố định kết cấu
  texture fixation
  fixing
  sự cố định khô
  dry fixing
  sự cố định trang
  page fixing
  fixings (masonry)
  stabilization
  tightening

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  fixing

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X