• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  observation
  observations
  photography
  sự chụp ảnh ba màu
  three-color photography
  sự chụp ảnh ba màu
  three-colour photography
  sự chụp ảnh hàng không
  aerial photography
  sự chụp ảnh hàng không
  air photography
  sự chụp ảnh qua lỗ
  pinhole photography
  sự chụp ảnh quảng cáo
  advertising photography
  shooting
  shot
  survey
  sự chụp ảnh hàng không
  aerial survey
  sự chụp ảnh hành không
  aerial survey
  sự chụp ảnh kinh
  photo-theodolite survey

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X