• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  playback

  Giải thích VN: Sự phát lại của cuộn băng từ đã được thu [[trước. ]]

  sự phát lại nhanh
  fast playback
  rebroadcasting
  replay
  sự phát lại tức thời
  instant replay
  reproducing
  reproduction
  re-transmission

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  playback

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X