• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  breakdown
  sự phân hủy của dầu
  oil breakdown
  decay
  sự phân hủy đá
  rock decay
  decomposition
  sự phân hủy bởi nhiệt
  decomposition by heat
  sự phân hủy do nhiệt
  thermal decomposition
  sự phân hủy nhiệt
  thermal decomposition
  sự phân hủy ưa khí
  aerobic decomposition
  sự phân hủy nhiệt
  thermal decomposition
  disintegration
  sự phân hủy silicat
  silicate disintegration
  sự phân hủy đá vôi
  disintegration of limestone
  dissolution

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  break-down
  cleavage
  sự phân hủy protein
  protein cleavage
  decomposition
  sự phân hủy acid
  acid decomposition
  sự phân hủy do vi khuẩn
  bacterial decomposition
  degradation
  sự phân hủy do enzim
  enzymic degradation
  sự phân hủy do vi khuẩn
  bacterial degradation
  disintegration
  putrefaction

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X