• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  silicate
  tông silicat
  silicate concrete
  tông silicat bọt
  foam silicate concrete
  tông silicat không cốt
  nonreinforced silicate concrete
  tông silicat tro tạo khí
  gas-ash silicate concrete
  tông xỉ silícat
  slag silicate concrete
  gạch alumin silicat
  alumino-silicate brick
  hiđro silicat magie
  hydrous silicate of magnesia
  hóa silicat
  silicate chemistry
  hỗn hợp tông silícat
  silicate-concrete mixture
  hồn hợp tông silicát cứng
  stiff silicate-concrete mix
  macađam silicat
  silicate macadam
  silicat bọt
  foam silicate
  silicat kiềm
  sodium silicate
  silicat natri hiđroxit
  silicate of soda
  silicat tricanxic
  tricalcium silicate
  silicat tro khí
  gas-ash silicate
  sự phân hủy silicat
  silicate disintegration
  sự tạo silicát
  silicate formation
  tấm silicát bọt
  foam silicate panel

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X