• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  similitude

  Giải thích VN: Sự tương đồng, các sử dụng cụ thể bao gồm; quy trình thương mại được phát triển với quy nhỏ tính thí [[điểm. ]]

  Giải thích EN: A resemblance or similarity; specific uses include: a commercial process that has been developed from a smaller-scale laboratory process.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X