• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  composition
  formation
  sự tạo thành âm lượng
  formation of loudness
  sự tạo thành bùn lầy
  bog formation
  sự tạo thành bùn lầy
  swamp formation
  sự tạo thành cacbua
  carbide formation
  sự tạo thành chất thải
  waste formation
  sự tạo thành dòng dẫn
  bed formation
  sự tạo thành dòng sông
  supporting formation
  sự tạo thành dòng sông
  terrace formation
  sự tạo thành giọt
  drop formation
  sự tạo thành giấy
  web formation
  sự tạo thành sình
  bog formation
  sự tạo thành sình
  swamp formation
  sự tạo thành súc giấy
  web formation
  sự tạo thành than bùn
  peat formation
  sự tạo thành vùng
  zone formation
  sự tạo thành đầm lầy
  bog formation
  sự tạo thành đầm lầy
  swamp formation
  generation
  sự tạo thành chất thải
  waste generation
  genesis
  origination

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  production

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X