• Thông dụng

  Danh từ

  Drop
  giọt lệ
  tear-drop

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bead
  chuỗi giọt hàn
  welding bead
  drip
  bình thu góp giọt
  drip trap
  bơm nhỏ giọt
  drip pump
  chống nhỏ giọt
  drip-proof
  gờ nhỏ giọt
  drip edge
  hộp nhỏ giọt
  drip pump
  khay hứng nhỏ giọt
  drip tray
  nước nhỏ giọt
  drip water
  rãnh nhỏ giọt
  drip groove
  sự tưới nhỏ giọt
  drip irrigation
  tấm nhỏ giọt
  drip plate
  thùng gom giọt
  drip pot
  thùng thu giọt
  drip pot
  truyền nhỏ giọt qua mũi
  nasal drip
  van nhỏ giọt
  drip cock
  vịt dầu nhỏ giọt
  drip oiler
  vịt dầu nhỏ giọt
  drip-feed lubricator
  vòi nhỏ giọt
  drip cock
  vòng bít nhỏ giọt
  drip cup
  đĩa nhỏ giọt
  drip pan
  điều trị tiêm truyền nhỏ giọt
  drip treatment
  đường giọt chảy
  drip line
  drop
  bơm nhỏ giọt
  drop box
  cái tra dầu nhỏ giọt
  drop feed oiler
  dụng cụ bôi trơn đếm giọt
  drop sight feed lubricator
  gây nhỏ giọt
  drop narcosi
  giọt dầu
  oil drop
  giọt hàn
  weld drop
  giọt nước
  water drop
  giọt thủy tinh
  glass gel drop
  giọt thủy tinh hình vành
  crown glass drop
  hình bóng giọt
  drop watermark
  hình giọt
  drop-shaped
  hình giọt nước
  drop shaped shell
  hộp nhỏ giọt
  drop box
  mẫu giọt chất lỏng
  liquid-drop model
  máy đếm giọt
  drop counter
  hình giọt chất lỏng
  liquid-drop model
  nhiệt độ chảy giọt
  drop point
  ống nạp nhỏ giọt
  drop feeder
  ống nhỏ giọt
  drop (ping) bottle
  ống nhỏ giọt
  drop glass
  phản ứng giọt
  drop reaction
  phép thử nhỏ giọt
  drop test
  sự nhỏ giọt dầu
  drop feed lubrication
  sự phân phối giọt
  drop distribution
  sự tạo thành giọt
  drop formation
  sự tra dầu từng giọt
  drop feed lubrication
  thùng nhỏ giọt
  drop tank
  tim hình giọt
  drop heart
  tưới theo giọt
  drop irrigation
  vịt dầu nhỏ giọt
  drop luubricator
  điểm giọt ubbelohde
  ubbelohde drop point
  điểm đọng giọt
  drop point
  drops
  pellet
  tear

  Giải thích VN: khối lượng chất gôm hay nhựa thông nhỏ với hình thù tự [[nhiên. ]]

  Giải thích EN: A small, naturally formed droplike mass of a gum or resin.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X