• Đo lường & điều khiển

  Nghĩa chuyên ngành

  attenuation

  Giải thích VN: Sự giảm dần của tín hiệu khi đi qua hệ thống điều khiển hoặc nhân tố điều khiển, với đơn vị đêxiben, hoặc tỷ [[lệ. ]]

  Giải thích EN: A decrease in a signal as it passes through a control system or control element; usually expressed in decibels or as a ratio..

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  amortization
  attenuate
  damp
  damping
  damping decrement
  extinction
  fading

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X