• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  choking
  throttle
  throttling
  sự tiết lưu hai cấp
  two-stage throttling
  sự tiết lưu hơi hút
  suction vapour throttling
  sự tiết lưu nhiều cấp
  multistage throttling
  sự tiết lưu đoạn nhiệt
  adiabatic throttling

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X