• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cleaning cleaner
  fining
  finishing
  processing
  purification
  sự tinh chế hóa học
  chemical purification
  sự tinh chế khí
  gas purification
  sự tinh chế khô
  dry purification
  refinement
  refining
  sự tinh chế bằng axit
  acid refining
  sự tinh chế bằng fufurol
  furfural refining
  sự tinh chế bằng khí sunfurơ
  sulphur dioxide refining
  sự tinh chế dầu
  oil refining
  sự tinh chế dầu mỏ
  petroleum refining
  sự tinh chế thể hơi
  vapour phase refining
  sự tinh chế thể lỏng
  liquid phase refining
  smoothing

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  fining
  rectification
  refining

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X