• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  servo
  hệ secvo báo trước
  predictor servo-system
  hệ secvo hai bước
  two-stage servo-system
  hệ secvo hồi tiếp
  feedback servo-system
  hệ secvo liên hệ ngược
  feed-back servo-system
  hệ secvo máy tính
  computer servo-system
  hệ secvo rơ le
  on-off servo-system
  hệ secvo le
  relay servo-system
  hệ secvo tốt nhất
  best servo-system
  hệ secvo xung
  pulse servo-system
  hệ secvo đa chu tuyến
  multiloop servo-system
  hệ secvo đa vòng lặp
  multiloop servo-system
  máy khuếch đại secvo
  servo amplifier
  máy phân tích secvo
  servo analyser
  điều khiển secvo
  servo control
  điều khiển secvô
  servo control

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X