• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  air-entraining agent

  Giải thích VN: Bất cứ loại nhựa thông hoặc tác nhân khác được dùng để tạo lỗ [[khí. ]]

  Giải thích EN: Any of the resins or other agents used in air entrainment.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X