• Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  position
  bản báo cáo tình trạng tài chính lưu động
  statement of current position
  bản báo cáo tình trạng tài chính trong kỳ
  statement of current position
  tình trạng tài chính vững mạnh
  sound financial position

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X