• Thông dụng

  Động từ
  to hoard, to store up

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  accumulate
  store
  chỗ tích trữ thực phẩm
  consumables store
  to store up

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  hoard
  hoarded cash
  hoarding
  nhu cầu tích trữ
  hoarding demand
  sự tích trữ lao động
  labour hoarding
  tích trữ tiền bạc
  hoarding of money
  đầu tích trữ
  hoarding and speculation
  store

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X