• Đo lường & điều khiển

  Nghĩa chuyên ngành

  response characteristic

  Giải thích VN: Sự thể hiện của phản hồi từ một hệ thống như một chức năng của một biến số độc lập chẳng hạn như tần [[số. ]]

  Giải thích EN: The representation of system response as the function of an independent variable such as frequency.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X