• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  faced wall

  Giải thích VN: bức tường với phần mặt phần lưng thành phần nề khác [[nhau. ]]

  Giải thích EN: A wall in which the masonry composition of the facing and that of the backing are of different materials.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X