• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  drum

  Giải thích VN: Một bức tường thẳng được xây thành khối cong hoặc đa giác mang các mái vòm [[tròn. ]]

  Giải thích EN: A curved or polygonal vertical wall that carries a dome.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X