• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  thin plate

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bottom plate
  foundation panel
  foundation slab
  main foundation
  pattern
  platform
  underplate
  chip
  lamella
  laminar
  laminate
  tấm mỏng phản xạ
  reflective foil laminate
  lamination
  membrane panel
  plate
  bộ ly hợp tấm mỏng
  plate clutch
  kết cấu tấm mỏng
  folded plate structure
  liên kết tấm mỏng
  plate coupling
  xo tấm mỏng
  plate spring
  platelet
  raft
  shell-slab
  shingle
  slab
  kết cấu tấm mỏng
  thin-slab
  kết cấu tấm mỏng
  thin-slab construction
  thin plate
  tile-board

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  flake

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X