• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  plasterboard

  Giải thích VN: Chất liệu gồm các tấm thạch cao nỉ được bọc giấy, được sử dụng để cách nhiệt hoặc bọc tường, hoặc sử dụng như tấm [[lati. ]]

  Giải thích EN: A material consisting of paper-covered sheets of gypsum and felt; used for insulating or covering walls, and as a lath.

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  plasterer's lath

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X