• Thông dụng

  Danh từ.

  Bundle
  đẻ bọc điều
  to be born with a silver spoon in one's mouth
  chỉ một bọc hành
  to have only a bundle for luggage
  Amniotic sac, womb
  anh em cùng một bọc sinh ra
  sibs of the same womb
  khôn từ trong bọc
  already clever when out of the womb

  Động từ.

  To cover
  bọc cuốn sách
  to cover a book (to protect it)
  To enclose, to surround
  vây trong bọc ngoài
  to surround inside and enclose outside; to lay a close siege

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X